Прехвърляне на кола между частни лица

Прехвърляне между частни лица

Описаната по-долу процедура е в сила по-точно за вече регистрирани МПС-та на територията на България, която започва с минаване пред нотариус. За закупените коли от чужбина и продадени преди регистрацията им в България, нотариална заверка на подписите върху документа за продажба не се изисква, дори и да е между частни лица.

При вече регистрирано в България МПС, в сила е следния текст от Закона за движение по пътищата:
Чл.144.(1) Собствеността на моторните превозни средства се прехвърля с писмен договор.
(2)(Доп.-ДВ, бр.43 от 2002 г.) При прехвърляне на собствеността на регистрирани автомобили, на регистрирани ремаркета с товароносимост над 10 тона, на регистрирани колесни трактори и на регистрирани мотоциклети с работен обем на двигателя над 350 куб. см подписите на страните трябва да бъдат нотариално заверени.
Това е законът - изисква се просто нотариална заверка на подписите, която би трябвало да струва 3лв. ако отидете при нотариуса с готов и подписан договор. Това обаче изобщо не се харесва на нотариусите и те са си установили съвсем различна практика, като тълкуват този договор като нотариален акт, събират върху него материален интерес и нагласят сумите за по-евтините коли на около 60-80лв., които си слагат в джоба за 5 минути. По-безкрупулните от тях намират начини да вземат значително повече, че дори да си сложат в джоба и местния данък, който би трябвало да се плати на общината. За да не изглежда кожодерството явно, нотариусите са си въвели наредби, процедури и практики при които ако трябва да продадете 30 годишната си Лада, свят ще ви се завие. Ако не намерите познат нотариус, поне се спазарете с някой да ви вземе по-малко, независимо че първото което ще чуете от нотариуса е, че цените са им фиксирани. Законът е един но тълкуванията му са хиляди, особено в България.

Нотариусът извършва удостоверяването на подписите при личното явяване на страните по договора. По закон се позволява това да стане и с пълномощник, като в случая документът трябва да е нотариално заверен.

Документите които може да ви поискат в случая са:
 • талон за регистрация. Ако собственикът на автомобила е починал, се представя удостоверение за наследници. Ако е юридическо лице, е необходим документът за съдебна регистрация
 • декларация, че продавачът няма дългове и заеми
 • декларация за семейно положение на прехвърлителя
 • квитанция за платен пътен данък за годината
 • застраховка "Гражданска отговорност"
 • удостоверение за застрахователната стойност на колата, издадено от застраховател за определяне на дължимите данъци и такси по прехвърлянето на автомобила

  Разходите по прехвърлянето обикновено се делят наполовина, но можете да уговорите всичко друго предварително и дори да го запишете в договора. Разходите се състоят от две части - нотариална такса, което е заплащането на нотариуса и местен данък, който се събира от общината на купувача.

  Нотариалната такса се определя привидно по Закона за нотариусите и тарифата към него в зависимост от декларираната стойност, а на практика - различно от всеки нотариус. При това, ако на едно място, за стара кола ви искат 100лв., на друго може да ви вземат 30лв., т.е. разликата не е в проценти, а в пъти.

  От 1 януари 2008г местният данък за общината зависи вече не само от вида сделка и декларираната сума, но и от общината на купувача. Таблица с размерите му в проценти за различните общини може да видите тук.
  Внимавайте да не платите данъка два пъти, което се случва много често. При заплащане на този данък при нотариуса изискайте документ, че е платен, който да представите по-късно пред данъчните. Много често двете страни се договарят, за да спестят от разноските по прехвърлянето, да запишат продажбата на много по-ниска стойност. Ако сте купувач обаче внимавайте, тъй като при разваляне на сделката, ще може да имате претенции само върху сумата записана в договора. Нотариусите на практика не изискват удостоверението за застрахователната стойност, като прибират местния данък върху сумата в договора, която се оказва примерно 20-30лв, без да ви издадат бележка, надявайки се да не се върнете. След регистрацията в КАТ, трябва да отидете и за регистрация в общината. Там ще ви поискат или да им представите документ за платен местен данък, или да платите данъка втори път. Повечето хора, предпочитат вместо да се върнат да си търсят бележката от нотариуса, да извадят парите и да го платят отново.


  След прехвърлянето пред нотариус, следва втория етап - регистрация в КАТ. Според Закона за движението по пътищата, продавачът трябва в 14-дневен срок да представи в службата, издала регистрационния номер, копие от договора за прехвърлянето на возилото. Същото трябва да направи и новия ползвател на автомобила в 14-дневен срок, само че в службата за регистрация по местоживеене. Доколкото информационните технологии пробиват до известна степен последните години и в КАТ, известно ни е, че поне при прхвърляне на кола водеща се към Дървеница пак към Дървеница, продавачът няма да бъде търсен. Най-добре е обаче да се пита на място. Купувачът може и сам да регистрира колата в КАТ. Добре е да се сдобиете с пожарогасител и другите задължителни пособия към колата предварително, тъй като в КАТ ги има, но цените са височки. Също е добре да направите предварително копия на всички документи.
  За КАТ - Дървеница регистрацията отнема няколко часа. Първо минавате да ви прегледат и оправят всички документи, относно прехвърлянето като попълвате предварително молба-декларация. След това минавате на канал за преглед, за да се сверят номерата на шасито и двигателя с тези от регистрационния талон. Носете си парцалче, защото може да ви накарат да ги изчистите и ще ви е доста трудно само с ръка. На канала проверяват също спирачките и каквото решат. След това плащате най-значителните суми и се нареждате на дълга опашка, където ви извикват за да ви дадат големия и малкия талон на колата. С тях получавате новите си номера и напускате КАТ.


  Не трябва да се забравя, че цялата процедура има и трети етап. Купувачът трябва да декларира в рамките на 2 месеца, че вече е собственик на кола в данъчната му служба. Срокът е дълъг но при закъснение дори и на един ден даннъчният ще му напише автоматично акт поне за 70-80лв. Актовете в данъчното са доста скъпички, за разлика от тези на КАТ. Декларирането става с попълване на едни сини декларации по чл.54 ал.1 от ЗМДТ, които може да се попълнят и на място и се внесат веднага с бележката от нотариуса за платен пътен данък. Необходимо е и да се направят предварително копия на договора за покупка и на големия талон, които копия се оставят в данъчното. Процедурата не отнема много време, ако не уцелите сроковете на някое по-голямо годишно данъчно събитие.
  С договора от продажбата, продавачът трябва да отрегистрира колата пък в своето данъчно - ако не го направи, няма глоба, но ще плаща данък, който никой няма да му възстанови в последствие.  Нотариусът може да ви изготви договора за покупко-продажба, но ако си го направите сами може да ви излезе по-евтино. Затова тук ви предлагаме един образец. При много нотариуси никой няма да ви иска застрахователна стойност на автомобила. Ако ви я искат, може или да идете при друг или да си извадите за броени минути такова срещу 10лв. от всеки застраховател. Самите застрахователи обаче, ще запишат минимална сума в съответствие с "швакето", до минус 20%. Някои брокери (за София, на паметника Левски например) биха ви записали и 3-4 пъти по-ниска цена. За стара кола, нормално се записва сума до около 1000лв., при което местния данък отива на 20лв., но много внимавайте с кого правите сделка, както и пред кой нотариус подписвате. Отваряйте си очите на четири, защото случаите с измами са многобройни, като често вътре са и нотариусите и за да ви набутат в схемата се използават точно невинни фрази от "дай да запишем по-малко за данъците, да се разплатим на ръка тук и там" и т.н. Какво би станало, ако платите 7000 на ръка, запишете 1000 и се окаже, че колата е крадена или на трето лице, познато на измамника и колата се продава пети път при същия нотариус? Ами прокурорите ще ви кажат, че са много заети да водят дребни дела за измами и дори ще ви изгледат като глупак, че отивате да се жалвате и че ако си искате поне записаните 1000лв. си водете гражданско дело. Нашият съвет е и гражданско дело да не водите, защото само ще доплатите на адвокат и съдебни разноски и никога няма да видите и тези 1000лв. Така, че имате ли съмнения в продавача или нотариуса, прехвърляния с пълномощни и подобни, бягайте колкото и привлекателна да е сделката. Първият признак по който ще подушите измама е всъщност наличието на прекалено привлекателна сделка. Избягвайте и плащания на ръка. Нищо не ви пречи, да отидете в клон на банка където продавачът има открита сметка и купувачът да внесе парите пред касиерката.

  ДОГОВОР

  ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО


  Днес ....... 2008г., в гр. София, се сключи настоящият писмен ДОГОВОР за покупко-продажба на моторно превозно средство между:

  ПРОДАВАЧЪТ:............................. ЕГН ................., л.к...............
  и
  КУПУВАЧЪТ:................................ ЕГН ................., л.к..............

  ПРОДАВАЧЪТ продава на КУПУВАЧА, собственото си МПС, а именно:

 • вид МПС……………………....
 • марка ……………………….....
 • модел ……………………........
 • цвят ……………………........
 • рег No ……………………........
 • рама No ………………….........
 • двигател No ……………..........

  в такова състояние, в каквото се намира в момента на продажбата, заедно с всички принадлежности, числящи се към него, за сумата от .......... лeва (/с думи/ .................................................), която сума ПРОДАВАЧЪТ, е получил напълно и в брой от КУПУВАЧА, при сключване на настоящия договор. Моторното превозно средство в момента на продажбата е в движение.

  КУПУВАЧЪТ, заяви, че купува описаното по-горе МПС за посочената сума, която изплати напълно и в брой на ПРОДАВАЧА. Разноските по прехвърлянето са за сметка на двете страни по равно.

  Настоящият договор се състави в два екземпляра, които надлежно заверени от нотариуса, се предадоха по един на КУПУВАЧА и ПРОДАВАЧА. Договорът е документ, с който КУПУВАЧЪТ може да се легитимира като единствен собственик на описаното по-горе моторно превозно средство, имащ правото да се разпорежда с него както намери за добре, както и да го продава на други физически и юридически лица.

  При изготвянето на договора се представиха:
 • свидетелство за регистрация на МПС серия .................
 • квитанция за платена застраховка гражданска отговорност ...............
 • квитанция за платен пътен данък .................

  ПРОДАВАЧ:...................

  КУПУВАЧ:....................