Прехвърляне на кола между частни лица

Прехвърляне между частни лица

Цялата описана по-долу процедура е в сила за вече регистрирани МПС-та на територията на България, която започва с минаване пред нотариус. За закупените коли от чужбина и продадени преди регистрацията им в България, нотариална заверка на подписите върху документа за продажба не се изисква, дори и да е между частни лица. В тези случаи е необходима само регистрация в КАТ и евентуално пред данъчните в общината, ако КАТ не извърши регистрацията за съответната община автоматично.

При вече регистрирано в България МПС, в сила е следния текст от Закона за движение по пътищата:
Чл.144.(1) Собствеността на моторните превозни средства се прехвърля с писмен договор.
(2)(Доп.-ДВ, бр.43 от 2002 г.) При прехвърляне на собствеността на регистрирани автомобили, на регистрирани ремаркета с товароносимост над 10 тона, на регистрирани колесни трактори и на регистрирани мотоциклети с работен обем на двигателя над 350 куб. см подписите на страните трябва да бъдат нотариално заверени.

Това е законът - изисква се просто нотариална заверка на подписите, която би трябвало да струва 6лв. ако отидете при нотариуса с готов и подписан договор. Това обаче изобщо не се харесва на нотариусите и те са си установили съвсем различна практика, като тълкуват този договор като нотариален акт, събират върху него материален интерес и нагласят сумите за прехвърляне на по-евтините коли като на 30 годишна Лада на около 60-80лв., които си слагат в джоба за 5 минути. Отделен е въпросът, че е чиста лудост да се минава за продажба на кола през нотариус и това го няма в нито една нормална държава. Но нека сме им благодарни, че все още не са ни накарали да продаваме и други стари вещи от дома си като им оставяме по стотина лева за всяка продажба. Ако не намерите познат нотариус, поне се спазарете с някой да ви вземе по-малко, независимо че първото което ще чуете от нотариуса е, че цените са им фиксирани и дори няма защо да им губите времето да ви изчисляват предварително разноските по прехвърлянето. Законът осигурява наистина привидно фиксирани цени но тълкуванията му са хиляди.

Нотариусът извършва удостоверяването на подписите при личното явяване на страните по договора. По закон се позволява това да стане и с пълномощник, като в случая документът трябва да е нотариално заверен.

Документите които може да ви поискат в случая са:
 • талон за регистрация. Ако собственикът на автомобила е починал, се представя удостоверение за наследници. Ако е юридическо лице, е необходим документът за съдебна регистрация
 • декларация, че продавачът няма дългове и заеми
 • декларация за семейно положение на продавача
 • квитанция за платен пътен данък за годината
 • застраховка "Гражданска отговорност"
 • удостоверение за застрахователната стойност на колата, издадено от застраховател за определяне на нотариалните такси и дължимите данъци по прехвърлянето на автомобила. Това удостоверение може да го вземете от всеки застраховател за около 12 лева, като трябва да си го извадите преди да идете при нотариус. Добре е да се преборите да ви запишат възможно по-малка застрахователна стойност в него, като може да попитате предварително на 2-3 места каква би била тя. Самите застрахователи записват нормално до минус 20% сума в съответствие с "швакето". Някои брокери брокери обаче може да ви запишат и 3-4 пъти по-ниска цена.

  Разходите по прехвърлянето при нотариуса обикновено се делят наполовина, но можете да уговорите всичко друго предварително и дори да го запишете в договора. Разходите се състоят от две части - нотариална такса, което е заплащането на нотариуса и местен данък, който се събира от общината на купувача. Отваряйте си очите на четири, защото случаите с измами са многобройни, като често вътре са и нотариусите и за да ви набутат в схемата се използават точно невинни фрази от "дай да запишем по-малко за данъците, да се разплатим на ръка тук и там" и т.н. Какво би станало, ако платите 7000 на ръка, запишете 1000 и се окаже, че колата е крадена или е на трето лице, познато на измамника и колата се продава пети път при същия нотариус? Ами прокурорите ще ви кажат, че са много заети да водят дребни дела за измами и дори ще ви изгледат като глупак, че отивате да се жалвате и че ако си искате поне записаните 1000лв. трябва да си водите гражданско дело. Нашият съвет е и гражданско дело да не водите, защото само ще доплатите на адвокат и съдебни разноски и никога няма да видите и тези 1000лв. Така, че имате ли съмнения в продавача или нотариуса, прехвърляния с пълномощни и подобни, бягайте колкото и привлекателна да е сделката. Първият признак по който ще подушите измама е всъщност наличието на прекалено привлекателна сделка. Избягвайте и плащания на ръка. Нищо не ви пречи, да отидете в клон на банка където продавачът има открита сметка и купувачът да внесе парите пред касиерката и после да заявите пред нотариуса, че всичко е платено.

  Нотариалната такса се определя привидно по Закона за нотариусите и тарифата към него в зависимост от декларираната стойност, а на практика - различно от всеки нотариус. При това, ако на едно място, за стара кола ви искат 100лв., на друго може да ви вземат 30лв., т.е. разликата не е в проценти, а в пъти.

  От 1 януари 2008г местният данък за общината зависи вече не само от вида сделка и декларираната сума, но и от общината на купувача. Таблица с размерите му в проценти за различните общини може да видите тук.
  Внимавайте да не платите данъка два пъти, което се случва много често. При заплащане на този данък при нотариуса изискайте документ, че е платен, който да имате за по-късно пред данъчните. Много често двете страни се договарят, за да спестят от разноските по прехвърлянето, да запишат продажбата на много по-ниска стойност. Ако сте купувач обаче внимавайте, тъй като при разваляне на сделката, ще може да имате претенции само върху сумата записана в договора.


  След прехвърлянето пред нотариус, следва втория етап - регистрация в КАТ. Купувачът може сам да регистрира колата в КАТ, като трябва да направи в 14-дневен срок в службата за регистрация по местоживеене. Добре е да се сдобие с пожарогасител и другите задължителни пособия към колата предварително, тъй като в КАТ ги има, но цените са височки. Също е добре да се направят предварително копия на всички документи. В деня преди регистрацията е добре да се потърси максимално изгодна сделка за гражданска отговорност и екотакса. За двете и самата и регистрация трябва да си приготвите към 500 лева.

  За КАТ - София в Дървеница регистрацията отнема няколко часа. Първо минавате да ви прегледат и оправят всички документи, относно прехвърлянето като попълвате предварително молба-декларация. След това минавате на канал за преглед, за да се сверят номерата на шасито и двигателя с тези от регистрационния талон. Носете си парцалче, защото може да ви накарат да ги изчистите и ще ви е доста трудно само с ръка. На канала проверяват също спирачките и каквото решат. След това плащате и се нареждате на дълга опашка, където ви извикват за да ви дадат големия и малкия талон на колата. С тях получавате новите си номера, връщате се до пътеката с канала да ви ги сложат и напускате КАТ.

  Според Закона за движението по пътищата, продавачът трябва също в 14-дневен срок да представи в службата, издала регистрационния номер, копие от договора за прехвърлянето на возилото или поне да се убеди, че колата е отрегистрирана автоматично.


  Не трябва да се забравя, че цялата процедура има и трети етап. Купувачът трябва да декларира в рамките на 2 месеца, че вече е собственик на кола в данъчната му служба. Срокът е дълъг но при закъснение дори и на един ден даннъчният ще му напише автоматично акт поне за 70-80лв. Актовете в данъчното са доста скъпички, за разлика от тези на КАТ. Декларирането става с попълване на едни сини декларации по чл.54 ал.1 от ЗМДТ, които може да се попълнят и на място и се внесат веднага с бележката от нотариуса за платен местен данък. Необходимо е и да се направят предварително копия на договора за покупка и на големия талон, които копия се оставят в данъчното. В някои общини като в София, КАТ вече регистрира автоматично колата и пред данъчните в общината. По този начин третият етап на регистрация отпада, но е желателно поне да идете до общината да проверите дали колата е регистрирана автоматично и при тях.

  С копие от договора от продажбата, продавачът трябва да отрегистрира колата пък в своето данъчно - ако не го направи, няма глоба, но ще плаща данък, който никой няма да му възстанови в последствие.


  Нотариусът може да ви изготви договора за покупко-продажба, но ако си го направите сами може да ви излезе по-евтино. Затова тук ви предлагаме един образец. Изискайте само един оригинал на договора за купувача и копие за продавача, което би ви спестило излишни 6 лева за втори оригинал.

  ДОГОВОР

  ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА МОТОРНО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО


  Днес ....... 2015г., в гр. София, се сключи настоящият писмен ДОГОВОР за покупко-продажба на моторно превозно средство между:

  ПРОДАВАЧЪТ:............................. ЕГН ................., л.к............... с адрес ...........
  и
  КУПУВАЧЪТ:................................ ЕГН ................., л.к..............с адрес ...........

  ПРОДАВАЧЪТ продава на КУПУВАЧА, собственото си МПС, а именно:

 • вид МПС……………………....
 • марка ……………………….....
 • модел ……………………........
 • цвят ……………………........
 • рег No ……………………........
 • рама No ………………….........
 • двигател No ……………..........

  в такова състояние, в каквото се намира в момента на продажбата, заедно с всички принадлежности, числящи се към него, за сумата от .......... лeва (/с думи/ .................................................), която сума ПРОДАВАЧЪТ, е получил напълно и в брой от КУПУВАЧА, при сключване на настоящия договор. Моторното превозно средство в момента на продажбата е в движение.

  КУПУВАЧЪТ, заяви, че купува описаното по-горе МПС за посочената сума, която изплати напълно и в брой на ПРОДАВАЧА. Разноските по прехвърлянето са за сметка на двете страни по равно.

  Договорът е документ, с който КУПУВАЧЪТ може да се легитимира като единствен собственик на описаното по-горе моторно превозно средство, имащ правото да се разпорежда с него както намери за добре, както и да го продава на други физически и юридически лица.

  При изготвянето на договора се представиха:
 • свидетелство за регистрация на МПС серия .................
 • квитанция за платена застраховка гражданска отговорност ...............
 • квитанция за платен пътен данък .................
 • удостоверение за базова застрахователна стойност .................

  ПРОДАВАЧ:...................

  КУПУВАЧ:....................